GIT

Z Wiki
Verze z 13. 8. 2015, 09:23; Zoid (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

GIT

moje vlastní howto jak to rychle použít, nikomu nedoporučuji to použít

  • příprava repositáře na serveru, repositář bez pracovního souboru tak aby do něj fungoval push

git init --bare

  • stažení repositáře na lokal

git clone user@server:/var/git/adresar

  • před commitem přidat co jsem změnil

git add *

  • commit, uložení do lokálního repositáře

git commit

  • nahrátí lokálního repositáře na server

git push

  • Při první puschi v historii bare repositáře je třeba ustanovit větev origin master

git push origin master