Historie verzí stránky „Arduino referenční příručka“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 29. 12. 2014, 17:24Zoid (diskuse | příspěvky). . (2 829 bajtů) (+2 829). . (Založena nová stránka s textem „Tato stránka obsahuje přehled všech použitelných příkazů pro arduino s odkazy na české popisy. Pokud jsem na něco zapomněl a nebo něco není…“)