1118H-CNC SYMOBLY

Z Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Tabulka symbolů

obecné symboly

 • + : napětí 24V z modulárního zdroje
 • - : napětí 0V z modulárního zdroje
 • 12V : svorkovnice PCside TODO, asi výstup z PC zdroje pro ovládací bednu TODO

3F propoje

 • R, S, T : hlavní přívod
 • R7, T7, S7 : napájení driverů
 • U2, V2, W2 : výstup coolant pump
 • U4, V4, W4 : výstup měniče spindle

číslované spoje

 • 1 : Power OFF 1/2, dokumentace: zdroj 110V
 • 2 : [pracovní pro 24V AC na trafu R4]
 • 3 : výstup spínaný relé KR-1, v ovládací bedně(Power OFF 2/2, Power ON 2/2), dokumentace: propoj emergency stop - power on
 • 4 : 1/2 KR-1 ovládání relé, v ovládací bedně(Power ON 1/2 , a asi plus pro podsvit Power ON (30V), Work Light podsvit (28V)),dokumentace: vše za Emer stop a power on TODO
 • 5 : 1/2 KR-1 ovládání relé, ochanný spínač na dveřích PC proti 2
 • 12 : (220V na trafu T5)
 • 16 : propoj přetížení stykače Coolant power
 • 17 : propoj přetížení stykače Driver power
 • 18 : propoj přetížení stykače Spindle power
 • 19 : dokumentace: workring lamp (110V) na S5
 • 20 : vede do velkého zvazku s Encoderem a světlem TODO, svorkovnice PCside, v ovládací bedně(Work light),dokumentace: workring lamp(110V) na R5
 • 21 : (110V na trafu S5)
 • 22 : [pracovní pro 110V a 220V,na trafu R5]
 • 23 : NO stykače Spindle power proti 21, vede k motoru společně s 22 možná teplotní ochrana, Y7 TODO
 • 25 : Y22
 • 26 : Y22, v ovládací bedně(Emergency stop rozpojovač 1/4, "O.T.REL." 1/2)
 • 26 : svorkovnice PCside TODO, v ovládací bedně(Emergency stop rozpojovač 1/4, "O.T.REL." 1/2)
 • 27 : X37, svorkovnice PCside TODO, v ovládací bedně(Emergency stop rozpojovač 2/4)
 • 28 : Y24
 • 29 : svorkovnice PCside, v ovládací bedně(CPU deska s encodery)
 • 30 : svorkovnice PCside, v ovládací bedně(CPU deska s encodery)
 • 31 : endstop pojezdu ke koniku spodní linie, pojezd enstodpu toolstopu spodní linie proti +, TODO
 • 32 : endstop pojezdu ke koniku spodní linie TODO
 • 38 : měnič hlavního motoru [A1 0-10V frequency settings] tenký šedý kabel vede přímo do PC(PORT1)
 • 39 : měnič hlavního motoru [AC ground for frequency settings] tenký šedý kabel vede přímo do PC(PORT1)

Vstupy X

 • X1 [endstop, dojezd toolposu směrem k obsluze], dokumentace: X: Axis home
 • X2 Y16, dokumentace: X: Servo alarm
 • X3 Y17, dokumentace: Z: Servo alarm
 • X4 [nadproud čerpadlo chladiva, výpadek]
 • X5 [endstop, dojezd supportu směrem ke koníku], dokumentace: Z: Axis home
 • X6 [spindle driver MA error contact], dokumentace: Spindle Drive Alarm
 • X7 [nadproud spindle, výpadek]
 • X8 [nadproud servodrivery, výpadek]
 • X9 [nízká hladina v centrálním mazání]
 • X12 [detektor zajištění kleštiny : vede do velkého zvazku s Encoderem a světlem], dokumentace: Chuck ON senzor
 • X16 : Y18, dokumentace: Spindle Zero Speed
 • X17 : Y19, dokumentace: Spindle Speed Arrive
 • X18 [foot switch]
 • X19 [ovládací bedna tlačítko manuálního chlazení]
 • X20 [vede do těla ke sklíčidlu, pravděpodobně detekce odjištění]
 • X30 [endstop, doraz supportu ke koníku]
 • X31 : dokumentace: Y16 - X: drive alarm TODO
 • X32 : dokumentace: Y17 - Z: drive alarm TODO
 • X33 [spindle driver P1 default: zero speed], dokumentace: Y18 - spindle zero speed
 • X34 [spindle driver P2 defult: Frequency agree signal], dokumentace: Y20 - spindle speed arrival
 • X37, 27, svorkovnice PCside TODO, v ovládací bedně(Emergency stop rozpojovač 2/4)
 • X39 : Emergency stop rozpojovač 3/4, nevede do IO boardu TODO
 • X40 : Emergency stop rozpojovač 4/4, nevede do IO boardu TODO

Výstupy Y

 • Y1 [spindle driver S1 Forward Run/Stop]
 • Y2 dokumentace: X servo enable
 • Y4 dokumentace: Z servo enable
 • Y7 , 23, dokumentace: SVOEN
 • Y8 [čerpadlo chladiva stykač napájení]
 • Y9 ["Cycle ON light", semafor]
 • Y10 ["Finish Machining light", semafor]
 • Y11 ["Error light", semafor]
 • Y12 [spindle driver stykač napájení]
 • Y13 [ventil zajištění kleštiny 1.poloha : vede do velkého zvazku s Encoderem a světlem], dokumentace: chucking on
 • Y15 [ventil zajištění kleštiny 2.poloha : vede do velkého zvazku s Encoderem a světlem], dokumentace: workpiece
 • Y16, X2,dokumentace: X31 X: drive alarm
 • Y17, X3,dokumentace: X32 Z: speed alarm
 • Y18, X16,dokumentace: X33 SPD zero speed
 • Y19, X17,dokumentace: X34 SPD speed arrive
 • Y20 [servo drivery stykač napájení],dokumentace: MBIO:SRV ON(27) Servo power contractor
 • Y21 dokumentace: X X: (není vyvedeno z optoodělovače, asi jenom virtualni adresa pro osu)
 • Y22, 25, 26, v ovládací bedně(Emergency stop rozpojovač 1/4, "O.T.REL." 1/2),dokumentace: MBIO:SRV ON(27) Servo ON
 • Y23 dokumentace: X Z: (není vyvedeno z optoodělovače, asi jenom virtualni adresa pro osu)
 • Y24, 28, dokumentace: MBIO:SRV ON(27) Servo ON LAMP